Skjåk Trelast A/S valgte å leie denne Ljungby L12 1999-modell på fast månedspris inklusiv service, reparasjon, deler. Avtalen omfatter også

gratis leiemaskin ved driftsstopp.