Jeg er tilknyttet Norsk Sertifisering A/S
Norsk Sertifisering A/S
Postboks 2585 Soli 0203 Oslo
Tlf: 22947655

Etter grundig kontroll i følge Forskrift 555 §57 har sakkyndig virksomhet: Svein Opstad, sertifisert av Norsk Sertifisering A/S funnet ut følgende:

Jeg er i en prosses der jeg har lov til å utføre sakkyndig virksomhet på lastebilkraner G8, anleggmaskiner, trucker, løfteredskap G11.